ETERIČNE PUPČANE VRPCE

ETERIČNE PUPČANE VRPCE

(energetske vrpce koje povezuju)

Vezivne eterične pupčane vrpce su energetske veze između ljudi, bića i različitih delova čovečjeg tela, koje obično imaju funkciju negativnih međusobnih povezanosti .

One se formiraju kad stupamo u kontakte, kad sklapamo «ugovor» sa drugim čovekom radi zadovoljenja svojih potreba.

Nama se može činiti da su ti, svojevrsni, «ugovori» povoljni, sve dok  ne shvatimo da se oni, uglavnom, sklapaju usled osećanja straha ili destruktivnih ubeđenja.

Takva ubeđenja (svako ima svoju istinu) dovode nas do stanja, koje u nama stvara destruktivne navike i spušta nas na kvalitativno niži nivo odnosa.

Eterične pupčane vrpce su opasne zato što postoje u toku mnogih godina, čak i u toku čitavog života.

Primer:

 • Majka-ćerka
 • Majka-sin  
 • Otac-sin
  • Ja-prijatelji,prijateljice
  • Ja- brat
  • Ja-sestra
   • Drugi oblici povezanosti između članova porodice i ljudi koji su došli u naš život radi druženja i pomoći.

 mom_daughter

mom_sun

dad_sun

Eterične pupčane vrpce se uspostavljaju između duša, između umova, između raznih fizičkih tela (moguće su i druge kombinacije) za ceo život.

Оne na nas deluju direktno (rođaci) ili indirektno (drugarice, učitelji, prijatelji), ali skoro uvek negativno utiču na nas.

One zapušavaju naš energetski sistem, ispune otvore koji treba da budu otvoreni, zamagljuju čakre i naše samostalno viđenje,  jer popune otvore koji treba da budu čisti, oštećuju barijere koje treba da budu čvrste.

Usled toga mi ne možemo da efikasno radimo sa svojim energetskim sistemom. Ne možemo da ga jednostavno iskoristimo, sve dok se ozbiljno ne pozabavimo našim energetskim vezama i ne saznamo uzroke njihovog postojanja, sa ciljem da ih raskinemo i ne reagujemo na  manipulaciju od strane rođaka (majka, otac, braća, sestre, baba, deda, tetka, ujak, stric) i drugih ljudi.

Da ne budemo podložni manipulaciji ljudi koji, znajući Vaše slabe strane, ispoljene kroz osobine i osećanja (stidljivost, bojazan da kažete «ne», strahovi, neumeće da sebe zaštitite i t.d.), manipulišu Vašim životom, koriste Vas i primoravaju da radite ono što oni hoće.  

Ti ljudi troše Vaše životno vreme u svoju korist, ne dozvoljavaju Vam da idete svojim putem i živite onako kako Vi to hoćete. 

Čovek je po svojoj prirodi  jednostavna tvorevina, koja je komplikovana u spoljašnjoj manifestaciji svoje prirode.  

Kada se prvi put zamisle nad svojom prirodom, ljudi će donekle spoznati razgranatost i posledice spoznaje svake individue.

Uticaj sveta, ovozemaljske misli, ljudska osećanja se lako, svesno ili nesvesno, prenose od jednog ka drugom licu. U tom prenosu misli i osećanja ni pošiljalac, ni primalac, nemaju nikakvu garanciju da će kvalitet i oblik njihovih namera, koji su postojali na početku, ostati neprikosnoveni i netaknuti.

Ako svet koji je u čoveku i koji on prenosi nije dobronameran ka drugim ljudima, ti ljudi će lako postati žrtve njegovih misli i osećanja. A oni, koji  poseduju prirodnu sličnost sa njim mogu da, kao odraz u ogledalu, reprodukuju te misli, osećanja, događaje, u svoj sopstveni život.

Primer: ćerka ponavlja u svom životu događaje iz života svoje majke, bolesti, odnos ka muškarima  i t.d.

Ako se te eterične pupčane vrpce ne raskinu, Vi nikada nećete pripadati sebi i nećete otkriti svoju predodređenost.   

U plan moje misije spadaju pronalaženje eteričnih pupčanih vrpci i Dozvola Vladara Planete da ih raskinem i oslobodim čoveka od nepoželjnih manipulacija.

Da olakšam dušu u čoveku, ovladam njegovim načinom života i samim tim poboljšam kvalitet njegove aure (celovitost energetskog sistema) i kvalitet njegovog života i zdravlja.

Čovek treba da shvati  na koji način proces misaonog i emocionalnog prenosa može da mu pomogne ili da mu škodi u svakodnevnim stvarima ako je sa nekim povezan eteričnom pupčanom vrpcom.

Ja ovaj metod koristim osam godina, a mnoge porodice su uspostavile harmonične odnose sa svojim najbližima i rođacima, stekle osećanje unutrašnje slobode i poboljšanja životnih okolnosti.

S ljubavju Si-Ljvija.

Comments are closed.