O T V A R A NJ E Č A K R I

OTVARANJE ČAKRI

serb (1)

PRVA ČAKRA ( ČAKRA KORENA). Boja crvena, nota «Do». Smeštena je na unutrašnjoj površini repnog pršljena.

 To je bazna energija koja povezuje čoveka sa spoljašnjim svetom. Koristeći energiju ove čakre, koja se ispoljava kao:

1. fizička snaga,

2. snalažljivost,

3. nepokolebljivost, čvrstina karaktera,

4. stabilnost,

5. jaka želja za životom,

6.   osećanje bezbednosti

čovek u svom životu stvara situacije da bi se osećao samouvereno, lagodno, da bi bio aktivan i da bi se osećao bezbedno.

Ova čakra se formira i otvara u periodu do začeća, za vreme razvoja u utrobi i do 6 meseci posle rođenja čoveke.

U ovoj čakri se beleže sve informacije o bezopasnosti boravljenja u svetu na Zemlji.

Beleži se sve što se dešavalo u osećanjima majke:

– šta je mislila i osećala tokom događaja kroz koje je prolazila. Da li se osećala bezbedno za vreme trudnoće. Kakve su joj misli bile kada je planirala trudnoću. U kakvim uslovima se dete rodilo (u porodilištu, avionu, vozu, automobilu, ili možda u polju, ili nekom drugom neočekivanom mestu.

 Sve te okolnosti određuju Vaš osećaj bezbednosti ili osećaj opasnosti i uznemirenosti u daljem životu, iskazan u zapisu koji je kao kao rezime  perioda od oko dve godine, zapisao Vaš Anđeo-Letopisac 

Na primer: «Svet nije spokojno mesto», ili, «Svet je opasan»,

 ako je žena za vreme trudnoće osećala opasnost, bila u komplikovanim odnosima sa muškarcem, sumnjala da li joj je to dete potrebno, kakva je atmosfera vladala u porodici u kojoj se našlo tek rođeno dete i tako dalje. Bez obzira što takvih situacija može biti mnogo i što se  međusobno razlikuju, ovakve informacije su veoma važne za Vaše osećanje koliko ste bezbedni u ovom svetu i  kako Vas je ovaj svet prihvatio.

  To osećanje će čovek nositi kroz ceo svoj život.

serb (2)

Ono prerasta u uverenje da je svet opasan. I u narednim životnim dobima, u kojima čovek MENJA ŽIVOTNE OKOLNOSTI I NEKE SVOJE STEČENE OSOBINE a oko svog sveta postavi visoke ograde, stekne bogatstvo, on se, ipak, neće osećati bezbedno i svojom spontanom uznemirenošću će privlačiti ljude i stvarati situacije u kojima će se svaki put uveriti da je svet opasan za njega.

 DRUGA ČAKRA  nalazi se u visini stidne kosti, boja je narandžasta, zvuk note «Re».

Elementarna energija osećanja. Izvor energije koji napaja, održava i isceljuje naša osećanja. Tu se nalaze modeli «tela» čovekovih osećanja, koji energetski sistem čine otvorenim i sposobnim za adaptaciju u ovom svetu. Tu su zapisane odrednice osećanja prema svetu i sebi lično, o tome da li možemo da računamo na osećanja drugih ljudi, umemo li da stvorimo prijatne odnose u porodici, na poslu, sa prijateljima i prijateljicama.

Ova čakra se postepeno otvara u periodu od 6 meseci do 2,5 godine Vašeg života.   

 Dete se u tom periodu nalazi međ ljudima i odnosima koji međ njima postoje, i ne učestvujući, već samo osećajući i prisustvujući atmosferi njihovih međusobnih odnosa, prima osećaje putem vibracija koje ti ljudi emituju. U toku dvogodišnjeg otvaranja druge čakre zbivaju se mnogi događaji, to se reflektuje na «tela» i na kraju tog dvogodišnjeg perioda Anđeo zapisuje zaključak kakvi će biti odnosi tog ponovo rođenog čoveka, da li će on moći da slobodno ispoljava svoja osećanja u ovom svetu, ili bi trebalo da bude oprezan. 

 Zaključak je iskazan u zapisu.

 Na primer:«JA NE ZNAM ŠTA SU TO ODNOSI», ili

 «Ja treba da skrivam svoja osećanja – suprotno bi bilo opasno».

 I tako dalje, svako ima svoj zapis.

A on može biti i pozitivan: «JA SLOBODNO I UVERENO OSTVARUJEM KONTAKTE», «Ja nesputano pokazujem svoja osećanja». ALI TO BIVA RETKO ILI SKORO NIKADA.

I taj zaključak-zapis prati ga čitavog života.  On se u životu ponaša upravo tako i nikako drugačije, ne shvatajući zašto je to tako. A radi se, upravo, o njegovim utiscima i osećajima koje je, nalazivši se u određenim okolnostima, upio u sebe.

serb (3)

TREĆA ČAKRA  – čakra solarnog pleksusa, u predelu pupka, boja žuta, nota «Mi».Centar emocionalnog života osećanja.

Ovde se sakuplja i koristi energija otvaranja ličnosti, razumevanje emocija, stavovi prema uspehu i mogućnostima. To je centar formiranja globalnog razmišljanja, mesto donošenja odluka. Vezana je sa onim šta osećamo pri uspehu, kao i sa ličnim mišljenjem o sebi. Dovodi univerzalnu energiju, potrebnu za ostvarenje naših ciljeva i zadataka. To je i ključna oblast, vezana sa verom i poverenjem.    

ТREĆA ČAKRA SE OTVARA U PERIODU OD 2,5 DO 4,5 GODINE ŽIVOTA DETETA.

Zapisuje zaključak – zapis: «Kakav sam ja».

 “To je period kada je dete u aktivnijem odnosu sa ljudima oko sebe: ide u vrtić, stupa u kontakt sa nepoznatim licima (dadiljom, drugom decom), sa rođacima koji dolaze u posetu i t.d. A pošto je druga čakra, čakra osećanja, već otvorena i aktivna, dete oseća kako se prema njemu ponašaju, čuje šta o njemu govore, možda ne razume smisao, ali njegovo telo skuplja informacije o osećajima, stečenim kontaktom.

Naši odnosi, kao i reakcija ljudi oko nas i celog sveta ka nama, imaju ogroman značaj i određuju naše mišljenje o sebi i drugima, a pre svega o našoj ličnoj snazi.

 I na kraju dvogodišnjeg perioda, kada se čakra već otvorila, Anđeo-Letopisac upisuje zapis o tome kakvi ste.

 Na primer:

«Ja sam poslušan dečak», «Ja sam poslušna devojčica» ili «Ja ne znam kakav sam, ni ko sam», «Ja sam disciplinovan», «Ja sam lukav», «Ja sam stidljiv» i t.d.  

Predubeđenja, mišljenja i predrasude o sebi i drugima takođe čuva i aktivira treća čakra. Ona utiče na misaone procese i stavove. Zatim ova čakra spušta mišljenja u drugu čakru, što izaziva pojavu emocija (kombinacija osećanja i misli). 

 Na duhovnom planu, predstave čoveka o tome šta on zaslužuje, a šta ne,

formiraju se i fiksiraju u ovoj čakri u tom uzrastu. Ako mi nemamo poverenja u sebe to je samo zato što ljudi do kojih nam je stalo ne veruju u nas i to neprekidno pokazuju svojim odnosom i ponašanjem. A ako veruju, podržavaju, mi ćemo smatrati da možemo uticati na svet i da smo to zaslužili, moći ćemo da se suočimo sa teškoćama, a naš život će izgledati potpuno drugačije.

Zapis, formulisan u tom periodu, zapisan i potisnut u podsvest, postaće zauvek strategija Vašeg ponašanja i manifestacija u životu.

 Čovek u drugim životnim dobima, otkrivši da se u njegovim osećanjima manifestuje njegov lični zapis, pokušava da se promeni. Ali on menja samo okolnosti i neke za njega nepovoljne osobine, dok tanana vibracija negove suštine ostaje ne promenjena.

 A to je tako, zato što čovečanstvo nikada do sada nije zanalo o postojanju zapisa, koji se moraju pronaći, formulisati i ponovo napisati, kako bi se okolnosti i ono samo kardinalno promenili. 

 Četvrta čakra  – Srčana. NAJVAŽNIJA ČAKRA. Nalazi se u visini srca, boja zelena, nota «Fa».   

Provodi univerzalnu energiju potrbenu za ostvarenje naših ciljeva. Ovaj prostor prima u sebe i emituje u naš svet energiju snage ljubavi. Ako ta čakra nije blokirana bićemo otvoreni za istinske želje duše. Te želje su po svojoj prirodi detinjaste.  

Čakra se otvara u uzrastu od 4,5 do 6,5 godina života deteta.

 Sadrži odrednice ljubavi, ljubavnih želja, međusobnih odnosa i principa «primati i davati». U tom energetskom prostoru rađa se saosećanje, postavljaju se razlike međ polovima i osnove ljubavi ka sebi i drugima.

Dete je u tom uzrastu prirodno u svom ispoljavanju. Često postavlja jedno isto pitanje: «Mama, da li me voliš?», «Tata, da li me voliš?». Pitanje »Da li me voliš?» postavlja i ljudima oko sebe – maminim drugaricama, rođacima, ljudima koji su mu poklonili igračku. Dete se oseća slobodno, prihvata ljubav bez razmišljanja, razgleda cveće, bube, raduje se suncu, pticama, istražuje, razvija se, ispituje, pokušava i zabavlja. Ako su roditelji posvetili dovoljno pažnje razvoju te duhovne energije, čovek će prirodno razumeti međuljudske odnose i voleti sebe, znaće kada treba da prihvata ili daje, ispoljavaće samilost ili čvrstoću, zanaće kada je potrebno da sebe zaštiti. 

Ali ako je iskustvo deteta iz tog perioda negativno, skupljaju se, a zatim manifestuju stavovi koji remete taj prirodni ciklični proces međusobne razmene, a odnosi će biti ograničeni i onemogućavaće čoveka da se ponaša otvoreno, neposredno i prirodno.  

Duša u toku dvogodošnjeg perioda istražuje i skuplja utiske, kako bi došla do zaključka, koji se potom iskazuje zapisom, šta za tog čoveka na ovom svetu predstavlja ljubav i šta treba da čini da bi se njegova želja za ljubavlju ispunila.  

 serb (4)

Primer:

Ako su roditelji u tom periodu bili strogi i puno zahtevali, zapis može biti: «Ljubav – to su zahtevi». Detetu su strogim glasom govorili: «Idi i uradi, ako uradiš dobićeš bombonu ili igračku. Čovek sa takvim zapisom na srčanoj čakri biće zahtevan prema drugima. Muškarac (žena) će kasnije u svojoj porodici očekivati da supruga(suprug) i deca od njega nešto zahtevaju, a ako to ne čine, smatraće da ga ne vole. 

Ako dete u tom periodu često sluša «Ti si dužan», zapis će biti «Ljubav – to su obaveze», i čovek će uvek smatrati i osećati da je svima nešto dužan: ženi, mužu, deci, prijateljima i t.d. On neće razumeti zašto je to tako, jer ne zna da je to njegov zapis.

 Ako dete stalno oseća da se svi o njemu brinu, zapis će postati «Ljubav – to je briga o nekom»; ono će u drugima starosnim dobima stalno brinuti o svima nebi li osetilo ljubav, pa čak i onda kada njegovi postupci nemaju povratnu vezu i izazivaju razdražljivost (ako je ta briga suviše nametljiva) ili ravnodušno prihvatanje: «Neka, neka se brine, ako mu se tako hoće».

Ali, ako dete u tom važnom periodu oseća ravnodušnost, nebrigu, razdražljivost, mržnju i druge negativne vibracije, njegov zapis će glasiti: «Ja ne znam šta je to ljubav». U tom slučaju čovek će čitavog života tražiti ljubav, želeti da je oseti, razume, ali u tome neće uspeti i osećaće se nesrećno. Svima će pričati da nikada i nikoga nije voleo, da nije bio zaljubljen, da mu je to osećanje nepoznato.

I tako, zapis fiksiran, prenet u podsvest, potvrđen u životnim situacijama, postaje strategija ispoljavanja u svetu i i odnosima tokom celog života.

SRČANA ČAKRA JE VEZIVNA TAČKA ZA SEDAM TELESNIH ČAKRI.

To je prostor ljubavi. Ljubav je u tom prostoru uslovljena, a uslov je slobodno ispoljavanje čitavog našeg bića.

Zapis koji određuje slobodu ispoljavanja trebalo bi da bude osećanje: «Svet voli mene, i ja volim svet. Ja slobodno i lako prihvatam i dajem energiju ljubavi. Ja sam ljubav».

PETA ČAKRA – grlena, nalazi se u nivou grkljana.

 Energije koje se nalaze u osnovi snage ove čakre regulišu osećanja: čovek se otvara prema onome što smatra ispravnim i odbacuje ono što mu se čini neispravnim. Prima uputstva koja želi da dobije i odbacuje ono što se njega ne tiče.

Čakra provodi misli, ideje i pojmove koji potiču od drugih bića i raznih delova našeg JA.

Peta čakra se otvara u periodu od 6,5 do 8,5 godina života deteta.

 Ona u sebi nosi istine koje je neko ubacio i nastavio da ih kontroliše, kao i istine stvorene samostalno. Čovek putem ove čakre kontaktira sa svetom, ljudima, ispoljava se u kontaktima, otvorenosti, nezavisnosti, osećanju poštovanja ka sebi, svetu i ljudima. Brani svoja lična prava, prima nadahnuće  koje dolazi iz duše.

serb (5)

Dete u ovom životnom dobu je najaktivnije u kontaktima sa vršnjacima, polazi u školu. Ono je, neki način, dužno da ispolji svoje osobine, da stupa u kontakt, odgovara na pitanja učitelja, da se nauči da prihvata ono što život nudi, da stekne osećanje sigurnosti, samostalnosti, otvorenosti, da se nauči da živi svoj život i ne okrivljuje druge da su ga zapostavili.

Čakre koje su se otvorile u prethodnom periodu i zapisi na 1, 2, 3 i 4 čakri, kao i događaji, osećaji deteta, atmosfera odnosa u porodici ili nekom drugom mestu koje mu je dato za život i gde je ono sticalo utiske o tome kako ga je ovaj svet prihvatio, imaju ključni značaj za otvorene kontakte i ispoljavanje samostalnosti u postupcima. Kako ono to može činiti:

 Primer zapisa:

– slobodno i glasno će nastupati,

– govoriće tiho, jer smatra da je opasno govoriti glasno,

-govoriće samo onda kada ga gledaju,

– vikaće uvek i svuda da bi ga čuli.

To zavisi od atmosfere međusobnih odnosa u porodici, pažnje koja mu se poklanja, dozvole roditelja da priča, pita i dobija, ili ne dobija, odgovore na svoja mnogobrojna pitanja.

Primer: dete nisu slušali, grubo su ga opominjali, nisu odgovarali na njegova pitanja, kažnjavali ga, upućivali mu pogrdne reči i t.d. Sve te činjenice utiču na zapis sa kojim će ono ići dalje kroz život. Postaće ranjivo, njime će moći da manipulišu zlonamerni ljudi, donosiće će odluke na osnovu sumnjivih saveta, koje će ga dovesti do  nemaštine, loših odnosa u njegovoj budućoj porodici i bolesti, i izazvati čitav niz komplikacija – od novčanih problema, do ozbiljnog oboljenja grla.

Zapis koji određuje slobodno ispoljavanje sebe u svetu može biti osećaj: »Ja lako, otvoreno ostvarujem kontakte, ja sam samostalan i samouveren».

ŠESTA ČAKRA. Čeona čakra ili treće oko, nalazi se u predelu čela. Spoljašnja strana potiljačnog dela glave. Boja indigo plava. Nota «La».

Ova čakra se otvara u periodu od 8,5 do 14 godina.

Utiče na našu unutrašnju i spoljašnju percepciju. Ova čakra je centar stvaralačke vizuelizacije, u kome se naše vizije pretvaraju u fizičku realnost. Ispoljeni su osećaji  o odnosu sveta ka nama, ispunjenje želja, predstave koje odgovaraju stvarnosti ili je odbacuju, želja za aktivnošću, stabilnost osećanja, ocena svoje spoljašnjosti, prihvatanje ili protivljenje svemu što ne odgovara unutrašnjim osećajima. Snaga ili nemoć u pravljenju i realizovanju planova, naše mogućnosti u ovom svetu. Praćenje svoje ispravne vizije stvara osećanje vlastite vrednosti.

Ako je  dete u vreme odrastanja osećalo odbojnost od strane njemu bliskih ljudi, strah, njegove želje se nisu ispunjavale, dolazilo je do konflikata u porodici, u školi, sa vršnjacima, dete neće moći da ovaj svet doživljava pozitivno i radosno. A njegov zapis u takvom svetu postaće osećaj: «Svet nije spokojan, ja ne znam ko sam ja». 

Ovakav ili sličan zapis postaće uputstvo za ponašanje u sledećim životnim dobima i čovek čitavog života neće biti ispunjen, radostan i zadovoljan.

Pozitivan zapis može i trebalo bi da postane osećanje: «Mene svet voli. Ja volim svet. Ja cenim sebe, meni je potpuno jasno ko sam ja».

SEDMA ČAKRA –  Nalazi se na temenu, otvara se u periodu od 14 godina do 21 godine.

Ova čakra nas otvara ka božanskoj spoznaji i pozitivnim uticajima Univerzuma na nas.

Boja čakre je ljubičasta. Nota «Si».

Energije koje se nalaze u osnovi ove čakre – osećanje veze sa svojom duhovnošću, vera u svoje duhovne mogućnosti, svoje sposobnosti, životne ciljeve. Na ovom nivou ne postoje ubeđenja, već samo stanje prihvatanja. Osećanje pozitivnog raspoloženja ka svetu, osećanje potpunosti i harmonije.  

Pozitivno osećanje, izraženo zapisom, trebalo bi da bude: «Ja znam zašto sam ovde. Svet je prema meni otvoren, ja sam otvoren za svet».

Comments are closed.