O klatnu podsvesti

Izuzetno je važno razumeti da postoji proces pri kome se svako opažanje pet osećanja automatski odvodi u unutrašnje nivoe podsvesti, gde se događaji kojima je prisustvovao i materije koje je proučio zapisuju pomoću unutrašnjeg hijeroglifa i da se  upravo tako u akaškim1 letopisima suštine svakog čoveka čuvaju  kompletni podaci koji su iz spoljašnjeg sveta odvedeni u unutrašnji svet.

Proces odvođenja, iako prilično složen s tehničke strane, ostvaruje se trenutno. 

Izbor i klasifikacija tih zapisa spada u odgovornost telesnog Elementala2 i Anđela-Letopisca individualnog životnog toka, t.j. svakog čoveka.

Uzvišene Vladike Džaval Khul i Kuthumi rekli su da se Anđeli-Letopisci spominju u rečima Isusa: «Jer kažem vama, da njihovi anđeli na nebesima uvek vide Oca mog nebeskog» (Mat. 18:10).

Angel1

Svaka individua ima takvog Anđela koji predstavlja čistoću beskonačnog Boga i koji je Božjom voljom predodređen svakom životnom toku od samog nastanka sveta. Taj anđeo, ne samo što može da čita letopise života svakog čoveka na ovoj planeti, već i da direktno opšti sa srcem Božjim, da «vidi lice Oca mog nebeskog». 

Na taj način se Božja zamisao da otkrije sebe Anđelu svog Prisustva kojeg je namenio svakom svom detetu, ostvaruje putem Svetog «JA» Hrista u savršenoj harmoniji sa božanskim planom (Božjim Izvorom).  

Bog je učinio tako da je darujući Hristov plamen samim tim smestio svu punoću sebe samog u svakom svom sinu i kćeri.

Kada ta božanska priroda bude pravilno shvaćena, čovečanstvo će moći sa lakoćom da stvori antahkaranui na taj način otpočne da korektno tka svoju životnu pojavu.

 

Cilj čovekovog života je izražavanje te istine u svemu, u onome što  radite, jer neistinita upotreba misli i osećanja, zloupotreba energije emocionalnog sveta, dovodi do manifestacije mnogih negativnih crta kao što su  gnev, strah, mržnja, ljubomora, osuđivanje, uvreda i licemerstvo i pokreće polugu koja će ih još više pojačati.

I čovek nikako ne može da pronađe duševni mir na ovom svetu, da oseti da postoji i dozvoli sebi da postoji. 

Zašto?

Zato što on sve vreme teši i sažaljeva «unutarnje dete», sebe, tog malog dečaka ili devojčicu koji se još uvek negde kriju u odraslom telu.

On se takođe stidi, plaši, plače, brani, bori, trudi se da zasluži ljubav bliskih mu ljudi (u bilo kom starosnom dobu).

To je tako, zato što što je «klatno podsvesti» u knjizi života svakog čoveka zauvek fiksirano u sektoru na tački «unutarnje dete», u kome je Anđeo-Letopisac postavio glavne zapise sa kojima čovek ide kroz život pokušavajući da u sebi nešto promeni.  

U tome ne uspeva ma koliko se trudio jer osećaji koje je stekao kao dete, rodivši se u određenoj porodici ili uslovima koje je sam sebi odabrao, ostali su zauvek fiksirani  zaključcima: 

  • Kako je svet njega prihvatio.
  • Kako je on doživeo svet.
  • Kakav je svet bio prema njemu u uzrastu od 0 do 14 godina.

Ti osećaji (zaključci), zapisani pomoću nutrašnjih hijeroglifa i preneti na unutrašnje nivoe podsvesti, kao i osećaji telesne biti svakog tela, dospevaju u sektor osećanja, «pakuju se»  i arhiviraju za sva vremena.

Oni postaju za svakog čoveka uputstvo, vodič na životnom putu.  

To su najfinije vibracije njegove suštine, koje ga teraju da postupa baš tako i nikako drugačije. To su njegovi stavovi i njegovi lični utisci.

Zapisi se zapisuju u vreme otvaranja čakri (od 0 do 14 godina).

Čovek ih usvaja od 14 – 21. godine, u periodu sedmogodišnjeg otvaranja sedme čakre.

Upravo ti zapisi će postati šabloni čovekovog ponašanja koje će ga dovoditi u situacije u kojima će šabloni svaki put biti potvrđeni, a on neće moći da se oslobodi stereotipa.   

mayatnikserb

Ko smo mi – zavisi od toga kako mi sebe doživljavamo.

Mi možemo da se izlečimo od neke bolesti, ali nam je isceljenje i dalje neophodno. 

Mi uvek iznova osvetljavamo svoje aure, težimo da upoznamo svet, da u sebi nešto promenimo, da se bavimo duhovnim vežbama (joga, cigun i dr.), da čitamo psihološku i duhovnu literaturu, ali se zbog nečaga ne radujemo postignutim rezultatima već smo i dalje uznemireni i nezadovoljni. Ne polazi nam za rukom da budemo prirodni u ispoljavanju sebe i svojih osećanja.

Kada sam ja, koristeći svoje životno iskustvo, postavila pravilno pitanje, Vladari planete, Veliki Učitelji Čovečanstva, objasnili su mi da u letopisu života svakog čoveka postoje zapisi, zaključci, koje je zapisao Anđeo-Letopisac. Oni predstavljaju uputstvo za postupke i šablone našeg ispoljavanja u svetu na Zemlji, oni su uzrok što čovek ne može da se drugačije ponaša.  

U ovoj etapi evolutivnog razvoja Čovečanstva, prvi put u istoriji Zemlje je ukazano na ovu okolnost i dozvoljeno da se ti zapisi izmene.

I da se, ISKLJUČIVO uz pomoć UZVIŠENIH VLADIKA, U OVOJ FAZI EVOLUTIVNOG RAZVOJA raspakuju, obrišu i zapišu novi  zapisi koje će izdiktirati UČITELJI ČOVEČANSTVA kao uputstvo za postupke na ovom svetu, za pozitivno osećanje sebe samog i usaglašenost sa Božanskim Izvorom. 

Po odobrenju Učitelja, meni je dato i dozvoljeno da, vršeći svoju misiju ovde na Zemlji, otkrijem i izmenim  zapise svakog životnog toka.

Moje duhovno ime je SI-LJVIJA – ona koja prima Duhovno Znanje i prenosi ga ljudima.  

SI –  nota sedme telesne čakre. Otvorenost za energije Božanskog Izvora i Povezanost preko komunikacione niti sa svim bićima Božanskog Izvora, sa istinom mog sopstvenog postojanja. Otvorenost za Božansku Spoznaju.   

Kao «psihički centar» najviše ljudske spoznaje sedma čakra prima duhovne energije i uputstva, potrebna za našu predodređenost. 

 Moje ime u realnom životu je Tatjana


 

1.Sve što se dešava u svetu individue zapisuje se na nekoj supstanci, poznatoj kao Akaši.

2.To je prvi sloj čovekove aure. Njega čine koža i određeni oblici fizičkog tela.

Prvi sloj aure povezan je sa prvom čakrom, pa su zato njegove funkcije slične funkcijama prve čakre. Ovaj sloj štiti, oblikuje  i učvršćuje naše fizičko telo. Spaja se sa eteričkim telom, koje se nalazi u neposrednoj blizini našeg kožnog omotača. 

 «Matrična aurična struktura povezana je sa prednjom stranom prve čakre i identična je našoj fizičkoj koži. Matrični model, povezan sa zadnjom stranom prve čakre, ulazi u obliku petlje u unutrašnjost niskofrekventne materije i iz nje crpi fizičku energiju  za održavanje granica, neophodnih za svakodnevni život i život uopšte».

3.Antahkarana – splet života ili mreža svetlosti koja spaja sa srcem Boga  svakog božjeg stvora.

Comments are closed.