O meni

<brAljehina Tatjana, duhovno ime Si-Ljvija

 – psiholog sa visokim obrazovanjem (diplomirala je na fakultetu za psihologiju Moskovskog Državnog Univerziteta). Radi kao psihoterapeut i iscelitelj, a u svom radu koristi moć intuicije.

U toku dvadestogodišnjeg opštenja sa duhovnim učiteljima – Uzvišenim Učiteljima Svetog Bratstva Svetlosti Božanskog Galaktičkog Saveza, pomagala je i pomaže ljudima da shvate i reše lične, profesionalne i fizičke probleme. Uz pomoć energetskih informacija prenosi duhovna znanja koja bitno popravljaju psihološko i psihosomatsko stanje čoveka, uči kako treba reagovati na životne situacije, pomaže da se razumeju i srede odnosi sa partenerom, rođacima, prijateljima, kolegama.

Pružajući konsultacije pojedincima, kao i pri radu sa manjim grupama, ona podučava kako se primenjuju duhovna znanja, sa ciljem da čovek samostalno, uz pomoć tih znanja, kardinalno promeni viđenje sebe u svetu na Zemlji, uravnoteži sve delove svog bića, nauči da oseća ovaj svet, postane provodnik Božanske energije i da za uzvrat na svim nivoima iskazivanja na svom životnom putu dobije zasluženo Izobilje.

Aktivno radeći sa ljudima neprekidno se i sama usavršava, stiče nova duhovna znanja i metode rešavanja raznih problema, vezanih za poboljšanje čovekovog života i aktivnosti. Učitelji uvek rado i otvoreno odgovaraju na pitanja koja im postavlja.

Uzvišeni Učitelji su predstavnici Bratstva Svetlosti. Ta savršena bića su već prošla kroz inkarnaciju u trećoj dimenziji. Oni su evolucionirali i  prekoračili granice utelotvorenja u fizičkom svetu.

Učitelji Bratstva rade u više pravaca i kroz mnoge «kanale». Oni unose  visoku duhovnu mudrost u masovnu svest. Oni su boravili na Zemlji, bavili su se i bave se ljudima.

Comments are closed.